Završena provedba radionica u sklopu projekta Podrška aktivnom roditeljstvu PAR III

Održanim radionicama u Gimnaziji Vukovar i u Osnovnoj školi Siniše Glavaševića završena je prva faza projekta Podrška aktivnom roditeljstvu – PAR III tijekom koje su neformalno educirani i osnaženi roditelji djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Održano je 12 radionica u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji na niz tema koje su imale za cilj osnažiti roditelje i pomoći im da se lakše nose sa stresom svoje djece uzrokovanim epidemijom koronavirusa. Teme radionica pokrile su probleme socijalizacije, ovisnosti o medijima, društvenim mrežama i internetu te su naši predavači govorili kako postaviti granice djetetu, kako mu strukturirati dan i postaviti pravila, odgovornosti i rutine. Predstoji nam konferencija u lipnju koja će okupiti stručnjake koji će govoriti o problemima roditeljstva i izazovima s kojima se roditelji susreću i koji će nam  predstaviti svoje radove i primjere dobre prakse na temu aktivnog roditeljstva.
Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.